Tòa Nhà Kim Tiêu 2

Tòa Nhà Kim Tiêu 2

Barrack O Karma 2 2022Jun. 21, 2023
Full (20/20)
Đánh giá của bạn: 0
6 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Tòa Nhà Kim Tiêu 2 - Barrack O Karma 2 2022

Nói về những giấc mơ kỳ lạ của Lưu Húc Hy, trong giấc mơ của mình anh ấy được đưa về thười gian của 6 thập kỷ trước và nhìn thấy cô gái làm nghề kỹ nghệ. Đặc biệt, người con gái này khá giống với Dương Mẫn người đang sống cùng với tòa nhà với Húc Hy. Không muốn những giấc mơ kỳ lạ này tiếp tục kéo dài, Húc Hy quyết định sẽ tìm kiếm sự thật về sự việc này. Sự thật đó là gì?

x
x