Thấy (Phần 3)

Thấy (Phần 3)

See (Season 3) 2022Sep. 02, 2022
Full (8/8)
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Video trailer

Tóm Tắt

Xem phim Thấy (Phần 3) - See (Season 3) 2022

Xa trong một tương lai lạc hậu, loài người đã mất đi khả năng nhìn, và xã hội phải tìm ra những cách mới để tương tác, xây dựng, săn bắn và để tồn tại. Tất cả những điều đó được thử thách khi một cặp song sinh được sinh ra với thị giác.

x
x