Star Trek: Thế Giới Mới Lạ

Star Trek: Thế Giới Mới Lạ

Star Trek: Strange New Worlds 2022Oct. 01, 2022
Full (10/10)
Đánh giá của bạn: 0
8 1 vote

Video trailer

Tóm Tắt

Xem phim Star Trek: Thế Giới Mới Lạ - Star Trek: Strange New Worlds 2022

Theo chân Christopher Pike, Spock và Number One trong những năm trước khi Thuyền trưởng Kirk lên tàu U.S.S. Doanh nghiệp, khi họ khám phá thế giới mới xung quanh thiên hà.

x
x