Bi Kịch Giết Cha Của Gia đình Templet

Bi Kịch Giết Cha Của Gia đình Templet

I Just Killed My Dad 2022Aug. 11, 2022
Full (3/3)
Đánh giá của bạn: 0
5 1 vote

Đạo diễn

Creator

Diễn viên

Tóm Tắt

Xem phim Bi Kịch Giết Cha Của Gia đình Templet - 2022

Anthony Templet đã bắn cha mình và không hề phủ nhận điều đó. Nhưng việc này dẫn đến câu hỏi phức tạp với hàm ý sâu xa vượt khỏi phạm vi một gia đình: tại sao y làm vậy?

x
x